AdBlue: wat is het en hoe tank je het?

AdBlue: wat is het en hoe tank je het?

12 oktober 2021 0 Door Redactie

Dit artikel gaat over AdBlue. Moderne vrachtauto’s met dieselmotor hebben een speciale AdBlue tank, gescheiden van de dieseltank. Behalve door vrachtwagens wordt AdBlue gebruikt bij autobussen, landbouwtrekkers, bestelauto’s, schepen en ook wel personenauto’s. Waar is AdBlue voor en hoe werkt het? Voor dat laatste is een katalysator nodig met de SCR-techniek. En waar is AdBlue te krijgen? Maar eerst, wat is AdBlue? Dat zijn de vragen waarop we hier een antwoord geven.

adblue tank

Wat is AdBlue?

AdBlue is een handelsnaam van het Duitse bedrijf VDA. Het wordt ook wel aangeduid met Diesel Exhaust Fluid of AUS 32. Het bestaat uit 32,5 procent ureum, dat is opgelost in water dat gedemineraliseerd is. Ureum is een reststof die in de urine zit. De letters ‘Ad’ komen van add, wat Engels is voor toevoegen. De letters ‘Blue’ zijn ontleend aan de kleur van de vloeistof, die blauw is.

Waar is AdBlue voor?

De eisen die aan de uitlaatgassen van dieselmotoren worden gesteld worden hoger. Ze zijn sinds 2005 vastgelegd in Europese wetten. Daarbij gaat het met name over de emissie van stikstofoxiden (NOx). Die emissie is bij dieselmotoren verhoudingsgewijs hoog. NOx vervuilt de lucht en veroorzaakt smog. Met AdBlue kan aan die nieuwe emissienormen worden voldaan.

SCR

Om de NOx-emissie te verlagen, is behalve AdBlue een speciale katalysator nodig voor de uitlaatgassen. Die katalysator moet zijn voorzien van de SCR-technologie en bevindt zich achter het roetfilter. SCR staat voor Selective Catalyc Reduction. Dieselauto’s met die technologie zijn sinds 2014 beschikbaar.

Hoe werkt het proces?

Als NOx de SCR-katalysator binnenkomt, dan wordt vanuit de AdBlue tank een zekere hoeveelheid van die vloeistof daarin geĆÆnjecteerd. In die katalysator wordt het AdBlue omgezet in ammoniak. Die ammoniak zorgt ervoor dat het NOx wordt omgevormd tot stikstof en waterdamp, die ongevaarlijk zijn.

Waar is AdBlue te krijgen?

Bij veel tankstation kan je AdBlue tanken bij de pomp voor vrachtauto’s. Ook is het te krijgen in verpakkingen met 5 of 10 liter.