Toekomstbestendige wegverlichting: Intelligent licht op verzoek?

Toekomstbestendige wegverlichting: Intelligent licht op verzoek?

18 juni 2021 0 Door Redactie

In een tijd waarin het milieu erg belangrijk is, is het goed om te weten dat er nog veel energie kan worden bespaard op straatverlichting. Steeds meer steden proberen gebruik te maken van het aanzienlijke besparingspotentieel. De suggesties variëren van het tijdelijk uitschakelen en ombouwen naar LED’s tot slimme verlichtingsconcepten die gebruik maken van sensoren om de wegverlichting af te stemmen op de vraag.

Wegverlichting uitschakelen?

Een toenemend aantal gemeenten schakelt nu ‘s nachts de wegverlichting uit, althans in bepaalde gebieden. Een groot deel van de nachtverlichting in openbare gebouwen en winkels zou ook kunnen worden afgeschaft om energie te besparen. Er kunnen grote bedragen worden bespaard door het energieverbruik te verminderen naar gelang van de vraag. Bovendien profiteert het milieu doordat bij de energieproductie minder CO2 vrijkomt. Investeren in moderne lampen voor wegverlichting mag op het eerste gezicht duur lijken, maar het loont op middellange tot lange termijn en biedt andere doorslaggevende voordelen.

De wegverlichting ‘s nachts uitschakelen – wat is het echte voordeel?

Er zijn grote bezwaren tegen het eenvoudigweg uitschakelen van bestaande wegverlichting, vooral met het oog op de veiligheid. Bovendien is het vaak niet mogelijk om alle wegverlichting gedurende een bepaalde periode uit te schakelen. In dat geval zou eerst moeten worden geïnvesteerd in de aanpassing van de installaties. Een andere mogelijkheid is om de verlichting op straat ‘s nachts te dimmen. Maar zelfs daarvoor zou in de meeste gemeenten eerst de verlichtingstechnologie moeten worden verbeterd. De maatregel om elke tweede straatlantaarn uit te schakelen, houdt een relatief groot veiligheidsrisico in. Er ontstaan licht-donkervelden op de wegen, waardoor het risico op ongevallen aanzienlijk toeneemt. Een alternatief voor volledige of gedeeltelijke uitschakeling zou erin bestaan verouderde verlichtingstechnologieën te vervangen door nieuwe soorten lichtbronnen, zoals leds.

Intelligente, vraaggerichte straatverlichting

Voortdurende verdere ontwikkelingen en technische verbeteringen van lichtdioden zorgen voortdurend voor innovaties op het gebied van verlichting. Aangezien LED’s gemakkelijk in bestaande en nieuwe verlichtingssystemen kunnen worden geïntegreerd. Maar ook verbeteren de prestaties van de kleine lichtdioden voortdurend. Hierdoor ontstaan er nieuwe toepassingsmogelijkheden, van vraaggerichte wegverlichting tot geïndividualiseerde, op maat gemaakte verlichtingsoplossingen. Met een nieuw ontwikkeld verlichtingssysteem kunnen lokale overheden hun energiekosten verlagen – en de bewoners toch voldoende veiligheid bieden.